Vad vi gör

Vi drivs av att göra samhället bättre. Vi vet också att de flesta stora utmaningar i vår samtid inte har några enkla lösningar. För att hjälpa unga ur utanförskap eller nyanlända till arbete krävs att en rad aktörer samarbetar, vågar testa nya metoder och tänka långsiktigt.

Prosper ser till att sociala investeringar kan genomföras och skapar mätbar och synlig nytta för samhälle och brukare:

  • genom att identifiera framgångsrika modeller för att lösa viktiga samhällsproblem
  • genom att erbjuda stöd i anpassning, utformning och implementering av dessa modeller
  • genom att se till att sociala investeringar och sociala entreprenörer finner finansiering
  • genom att under hela insatsen säkerställa mätbarhet och utvärdera utfall


HUR VI ARBETAR