Vad är Social Impact?

Social Impact definieras som en betydande, mätbar, positiv förändring av ett akut samhällsproblem.

Det finns många organisationer som på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle. Det betyder inte att alla insatser är att betrakta som ”social impact”. Det som menas med social impact är att insatsens resultat går att mäta och att både individen och samhället vinner på åtgärden.

En insats som hjälper unga till arbete kan till exempel få stora positiva och mätbara effekter för både individen och samhället. Individen mår bättre, känner sig gladare och är tryggare. Samhället tjänar ekonomiskt på att individen inte längre behöver försörjningsstöd, kräver mindre vård och löper lägre risk att hamna i utanförskap längre fram i livet. Här kan vi tala om social impact; en betydande, mätbar, positiv förändring på ett akut samhällsproblem – ungdomsarbetslöshet.

En teatergrupp för barn kan ha stora positiva effekter för barnen. De kanske blir gladare, säkrare i sig själva och får nya kompisar. Hur detta påverkar individen och samhället är däremot svårare att mäta och framför allt är det svårt att definiera det samhällsproblem som teatergruppen löser. I detta fall talar vi inte om ”social impact” utan mer om en insats som ett välgörande ändamål.

Offentliga aktörer, som kommuner och landsting, kan genom att förändra sitt arbetsätt skapa social impact. Med detta menas inte att de idag arbetar på fel sätt, men en ”betydande, mätbar förändring” kräver ofta ett nytänk i sättet man hanterar akuta samhällsproblem. Det finns också många företag och idéburna organisationer som skapar social impact i sitt arbete.

Allra störst social impact uppnås när offentlig sektor, idéburen sektor och civilsamhället samarbetar.


SÅ FUNGERAR SOCIALA UTFALLSKONTRAKT