TEAM

Jenny Carenco
VD, Founding Partner & Impact Manager

Jenny kommer närmast från Leksell Social Ventures där hon arbetat som investeringsstrateg. Hon har 15 års erfarenhet som strategikonsult bland annat på Bain & Company där hon arbetade i deras Private Equity-team. Jenny bodde i Frankrike i 14 år och var där en av de tidiga kvinnliga entreprenörerna. Hon har varit Visiting Professor och undervisat i entreprenörskap vid en av Europas ledande affärshögskolor, HEC utanför Paris. Jenny har ett starkt samhällsengagemang och är fadder och mentor för nyanlända flyktingar, just nu för en ung man från Syrien. Jenny har en MBA från HEC Paris och en ekonomexamen från Lunds universitet.

 070-637 76 36
  jenny@prospersocialimpact.com

 
Leila El-Sherif Wollheim
Associate

Med 15 års erfarenhet av affärsutveckling och kommunikation har Leila tillsammans med uppdragsgivare drivit förändringsarbete kring frågor om samhällsengagemang och hållbart ledarskap. Hon har lång bakgrund som journalist med flera ledande befattningar bl a som nyhetschef på affärsmagasinet Veckans Affärer. Där ledde hon ett unikt samarbete med företag, akademi, offentlig och idéburen sektor kring behovet av mångfald, hållbara investeringar och affärsetik i näringslivet. Leila tror på att driva förändring med hjälp av goda förebilder och berättelser och har ett personligt engagemang för frågor om jämställdhet, människors lika värde och vår gemensamma livsmiljö. Leila är GRI G4-certifierad och har en fil. kand. från Stockholms universitet.

 0705-988 999
  leila@prospersocialimpact.com