Hur vi arbetar

Vi på Prosper har kunskap om hur man finansierar sociala investeringar, mäter och följer upp samhällseffekter, analyserar och utvärderar investeringar och insatser, stöttar och utbildar verksamheter, projektleder stora sociala insatser och mycket mer. Det här är vad vi arbetar med.

Sociala utfallskontrakt (social impact bonds)

Vi hjälper myndigheter, kommuner, landsting – eller sociala företag – att få innovativa samhällsinsatser finansierade. Vi skräddarsyr insatsmodeller för deras prioriterade samhällsproblem. Vi ser till att utgångsläget i målgruppen blir korrekt analyserat och att insatsen utformas för att ge mätbara samhällsekonomiska effekter. Vi reser kapital hos sociala investerare och skriver sociala utfallskontrakt. Vi bidrar sedan i hela processen för att säkerställa att önskat resultat uppnås.

Sociala investeringar i offentlig sektor

Vi hjälper kommuner och regioner att inom ramen för sina egna sociala investeringar säkerställa att riktade insatser löser de problem man identifierat. Vi genomför förstudier som analyserar nuläge i målgruppen, vi tillhandahåller de mest effektiva modellerna för att lösa problemet och vi utformar insatsen för att nå mätbara och samhällsekonomiskt lönsamma resultat. Vi bistår också med kunskap om hur man kommunicerar både avsikter och resultat av sina sociala investeringar, internt och publikt.

Sociala företag och sociala entreprenörer

Vi hjälper sociala företag och entreprenörer att samhällsekonomiskt utvärdera och synliggöra effekterna av sina produkter, tjänster eller arbetssätt. Vi hjälper till att skapa affärsmodeller för socialt företagande som skapar köpvilja för företagens tjänster eller investeringsvilja från sociala investerare.

Företag och deras samhällsengagemang

Många företag har förstått att förlägga sitt arbete med hållbarhet och samhällsansvar på en strategiskt central plats i verksamheten. Vi hjälper företag att utvärdera och synliggöra den faktiska mätbara skillnaden deras investeringar åstadkommer. Vi hjälper också företag att investera sina pengar i sociala insatser i stället för att enbart donera och därigenom öka deras möjligheter att bidra positivt till samhället.

Företag och deras samhällsengagemang

Många företag har förstått att förlägga sitt arbete med hållbarhet och samhällsansvar på en strategiskt central plats i verksamheten. Vi hjälper företag att utvärdera och synliggöra den faktiska, mätbara skillnaden av deras arbete. Vi hjälper också företag att investera sina pengar i sociala insatser i stället för att enbart donera och därigenom öka deras möjligheter att bidra positivt till samhället.

Sociala företag och sociala entreprenörer

Vi hjälper sociala företag och entreprenörer att samhällsekonomiskt utvärdera och synliggöra effekterna av sina produkter, tjänster eller arbetssätt. Vi hjälper till att skapa affärsmodeller för socialt företagande som skapar köpvilja för företagens tjänster eller investeringsvilja från sociala investerare.