Tillsammans med investerare, sociala företag och offentlig sektor skapar vi mätbara lösningar för samhällets viktigaste utmaningar
 

Vad är Social Impact?

Social Impact definieras som en betydande, mätbar, positiv förändring av ett akut samhällsproblem.
Det finns många organisationer som på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle. Det betyder inte att alla insatser är att betrakta som ”social impact”. Det som menas med social impact är att insatsens resultat går att mäta och att både individen och samhället vinner på åtgärden.

Läs mer
 
Vad är Social Impact?

Social Impact definieras som en betydande, mätbar, positiv förändring av ett akut samhällsproblem.
Det finns många organisationer som på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle. Det betyder inte att alla insatser är att betrakta som ”social impact”. Det som menas med social impact är att insatsens resultat går att mäta och att både individen och samhället vinner på åtgärden.

Läs mer
 
Så fungerar sociala utfallskontrakt

Sociala utfallskontrakt – eller Social Impact Bonds – är ett kontrakt mellan en huvudman (oftast myndighet, kommun eller region) och en extern finansiär. Kontraktet är en överenskommelse om att finansiären bekostar en riktad insats för en utvald målgrupp i syfte att uppnå ett på förhand bestämt och mätbart resultat.

Läs mer
Så fungerar sociala utfallskontrakt

Sociala utfallskontrakt – eller Social Impact Bonds – är ett kontrakt mellan en huvudman (oftast myndighet, kommun eller region) och en extern finansiär. Kontraktet är en överenskommelse om att finansiären bekostar en riktad insats för en utvald målgrupp i syfte att uppnå ett på förhand bestämt och mätbart resultat.

Läs mer
Vad vi gör

Vi drivs av att göra samhället bättre. Vi vet också att de flesta stora utmaningar i vår samtid inte har några enkla lösningar. För att hjälpa unga ur utanförskap eller nyanlända till arbete krävs att en rad aktörer samarbetar, vågar testa nya metoder och tänka långsiktigt. Vi skapar mätbar och synlig nytta för samhälle och brukare.

Läs mer
 
Vad vi gör

Vi drivs av att göra samhället bättre. Vi vet också att de flesta stora utmaningar i vår samtid inte har några enkla lösningar. För att hjälpa unga ur utanförskap eller nyanlända till arbete krävs att en rad aktörer samarbetar, vågar testa nya metoder och tänka långsiktigt. Vi skapar mätbar och synlig nytta för samhälle och brukare.

Läs mer
 
Hur vi arbetar

Vi på Prosper har kunskap om hur man finansierar sociala investeringar, mäter och följer upp samhällseffekter, analyserar och utvärderar investeringar och insatser, stöttar och utbildar verksamheter, projektleder stora sociala insatser och mycket mer.

Läs mer
Hur vi arbetar

Vi på Prosper har kunskap om hur man finansierar sociala investeringar, mäter och följer upp samhällseffekter, analyserar och utvärderar investeringar och insatser, stöttar och utbildar verksamheter, projektleder stora sociala insatser och mycket mer.

Läs mer
Varför sociala investeringar?

Nya tider kräver nya lösningar och för att möta komplexa sociala utmaningar krävs ett nytt tänk för hur ideellt, offentligt och privat kan samverka. Vi behöver tänka i termer av sociala investeringar, där en ökad kostnad idag kan ge flerdubbelt större besparingar längre fram.

Läs mer
 
Varför sociala investeringar?

Nya tider kräver nya lösningar och för att möta komplexa sociala utmaningar krävs ett nytt tänk för hur ideellt, offentligt och privat kan samverka. Vi behöver tänka i termer av sociala investeringar, där en ökad kostnad idag kan ge flerdubbelt större besparingar längre fram.

Läs mer
Kontakt

Prosper Social Impact AB
Norrsken House, Fack 52
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 Stockholm

hej@prospersocialimpact.com